Nyheter

Utlysning: Planeringsbidrag för samarbeten med Kanada

Intresset ökar bland svenska aktörer för den kanadensiska marknaden och för innovationssamarbete med kanadensiska aktörer. Vinnova satsar därför på att bygga långsiktiga strategiska relationer med Kanada och att kunna stötta er som vill satsa och samverka med kanadensiska partners. Både Sverige och Kanada ingår i innovationsnätverket EUREKA som erbjuder nätverk och finansiellt stöd till samverkan i internationella innovationsprojekt. Nu erbjuds dessutom möjlighet att söka planeringsbidrag för att underlätta uppstart och planering av gemensamma projekt samt andra fördjupade samarbeten med målet att bli innovations samarbetsprojekt med kanadensiska aktörer.

En samlande kraft för framtidens gröna tillväxt

North Sweden Cleantech har utvecklats till den samlande kraften för grön utveckling i en dynamisk tillväxtregion, det är framtidens klimatsmarta innovationsplats. I Västerbotten och Örnsköldsvik finns ett myller av små och medelstora företag som ligger i framkant av klimat- och miljövänliga lösningar.

– Det känns jättebra att vi tagit rollen som den naturliga katalysatorn som synliggör och stärker företagen för hållbar tillväxt. Det är en marknad som vi kommer se fortsatta stora investeringar i, säger Peter Hedman, projektledare för North Sweden Cleantech.

Top

Boka ett besök

OBS:
Varmt välkommen på besök! Besökare står för alla kostnader i samband med besöket, inklusive flyg, boende, måltider, översättningar etc.

  • 1. Välj ett av dina huvudsakliga mål med besöket.

  • 3. Fokusområde/områden för besöket?

  • 9. Deltagarlista

    Deltagare #1

  • Kontaktuppgifter för arrangören för din räkning

Kontakt