Nyheter

Här kan du läsa om framsteg och aktuella händelser inom grön teknik, ren energi och hållbara lösningar. Vi publicerar reportage med inspirerande företagsporträtt, aktuell forskning och senaste innovationerna inom den gröna omställningen. 

Vi vill bidra till relevant omvärldsbevakning och bevakar händelser som är relevanta för branschen, både på global och regional nivå. Klicka här för att skicka nyhetstips till oss!

SpinChems teknologi flyttar gränser – nära stora genombrott

I över ett decennium har Umeåföretaget SpinChem arbetat med att tackla några av världens mest komplexa miljöutmaningar. Med visionen att bidra till en grönare planet så har företaget stadigt utvecklat och förfinat teknologier som levererar resultat. Nu är man nära stora genombrott inom kärnkraft- och läkemedelsbranschen.

– Saker tar tid men vi är i en bättre situation än någonsin och arbetet vi lagt ner börjar betala av sig, säger vd Emil Byström.

Solvärme är tredje vågen av förnyelsebar energi – Absolicon ligger i framkant

Internationella energimyndigheten har nyligen förutspått att solvärme kommer att bli den tredje vågen inom förnyelsebar energi. Efter ett decennium av snabb tillväxt för vindkraft och solceller för el, ligger Härnösandsbolaget Absolicon i framkant av utveckling av solvärme. För 20 år sedan började grundaren Joakim Byström utforska hur vi kan lösa värmeförsörjningen med solenergi. I dag står deras koncentrerade solfångare som en lösning för några av världens största livsmedelsföretag.

Ståljätten investerar i Envigas för en grönare omställning

Bureåbaserade Envigas och Outokumpu har gått samman i ett spännande partnerskap för att driva den gröna omställningen framåt. Den finska ståljätten har ambitiösa hållbarhetsmål och investerar 9,9 miljoner euro i Envigas, som ligger i framkant i utvecklingen av biokol. 

– När man ska bygga en ny industri från grunden behöver man kroka arm med rätt partners och därför känns det här som en viktig milstolpe, säger Lars-Gunnar Almryd, VD för Envigas.

Ny struktur skapar affärsmöjligheter för industrins restströmmar

Traditionella metoder för att hantera restströmmar är ofta inte tillräckligt flexibla eller innovativa för de miljöutmaningar vi står inför. BiZmaker, som är en av aktörerna i North Sweden Cleantech har tagit fram en enkel struktur för att hjälpa industriföretag att identifiera och sortera värdefulla restströmmar som kan bana väg för nya cirkulära affärsmodeller, samarbeten och en ökad lönsamhet.

Nytt projekt, nya möjligheter för regionens företag

I förra veckan meddelades det glädjande beskedet att projektet ”Innovationskraft för grön omställning” beviljades finansiering från Tillväxtverket. Det skapar möjligheter för små och medelstora företag att få stöd i att utveckla sitt innovationsarbete och ta vara på de affärsmöjligheter som kommer med den gröna industriella omställningen och i och med detta välkomnar North Sweden Cleantech två nya samverkansparter.

Utlysning: Innovativa Impact Startups höst 2023

Vinnova vill stötta bolag som inte bara jobbar med hållbarhet på ett ansvarsfullt sätt utan där hela affärsidén är att bidra till att lösa en global samhällsutmaning. Är ni ett nystartat innovativt aktiebolag vars affärserbjudande syftar till att skapa mätbara positiva effekter på någon av de globala samhällsutmaningarna? Är er affärsmodell även skalbar, kan erbjudandet Innovativa Impact Startups vara något för er.

Smartare återvinningslösning med Caicla

Idag är det självklart att återvinna. Företag lyfter fram sin gröna profil, anställda efterfrågar hållbarare rutiner och det finns även lagkrav på att känna till och hantera avfallet. Något som kan vara ett hinder för detta arbete är tidsbrist. Caicla tillhandahåller därför en återvinningslösning där företagen dels får data på hur mycket de slänger, dels får de hämtning innan sopkärlen är överfulla. En smartare återvinningslösning, helt enkelt.

Grönskande städer är målet för Vertisà

Växtlighet bidrar med att rena luften, sänka koldioxidhalter, öka trivsel och trygghet. Grönt är med andra ord skönt. I städer som växer blir det horisontella utrymmet för växtlighet mindre och det enda sättet att öka grönskan i staden är genom vertikala odlingar. Det Umeåbaserade företaget Vertisà erbjuder därför vertikala trädgårdar för både inomhus- och utomhusmiljöer, med lokal fauna som lockar lokala insekter och skapar ett lokalt ekosystem. En vinst både för ögat och miljön.

Utlysning: Planeringsbidrag för samarbeten med Kanada

Intresset ökar bland svenska aktörer för den kanadensiska marknaden och för innovationssamarbete med kanadensiska aktörer. Vinnova satsar därför på att bygga långsiktiga strategiska relationer med Kanada och att kunna stötta er som vill satsa och samverka med kanadensiska partners. Både Sverige och Kanada ingår i innovationsnätverket EUREKA som erbjuder nätverk och finansiellt stöd till samverkan i internationella innovationsprojekt. Nu erbjuds dessutom möjlighet att söka planeringsbidrag för att underlätta uppstart och planering av gemensamma projekt samt andra fördjupade samarbeten med målet att bli innovations samarbetsprojekt med kanadensiska aktörer.

En samlande kraft för framtidens gröna tillväxt

North Sweden Cleantech har utvecklats till den samlande kraften för grön utveckling i en dynamisk tillväxtregion, det är framtidens klimatsmarta innovationsplats. I Västerbotten och Örnsköldsvik finns ett myller av små och medelstora företag som ligger i framkant av klimat- och miljövänliga lösningar.

– Det känns jättebra att vi tagit rollen som den naturliga katalysatorn som synliggör och stärker företagen för hållbar tillväxt. Det är en marknad som vi kommer se fortsatta stora investeringar i, säger Peter Hedman, projektledare för North Sweden Cleantech.

Lyckad satsning på gröna idéer – norra Sverige utvecklar världsmarknaden

Över 20 event, fler än 50 innovationsbesök samt över 130 identifierade idéer, varav 17 lanserats som produkt eller tjänst. Det är några av resultaten från North Sweden Cleantechs tre-åriga projekt Framtidens klimatsmarta innovationsplats. 
– Det här är ett väldigt lyckat projekt – och det är bara början. Nu satsar vi på ännu tätare samarbeten, samnyttjande av restprodukter och fler gröna industriområden. Norra Sverige är verkligen något att räkna med när det gäller att utveckla världsmarknaden för hållbar tillväxt, säger Peter Hedman, projektledare i North Sweden Cleantech.

Utlysning: Innovativa Impact Startups höst 2022

Vinnova vill stötta bolag som inte bara jobbar med hållbarhet på ett ansvarsfullt sätt utan där hela affärsidén är att bidra till att lösa en global samhällsutmaning. Är ni ett nystartat innovativt aktiebolag vars affärserbjudande syftar till att skapa mätbara positiva effekter på någon av de globala samhällsutmaningarna? Är er affärsmodell även skalbar, kan erbjudandet Innovativa Impact Startups vara något för er.

Så ska Sverige leda den gröna omställningen

Över 1000 miljarder ska investeras i gröna industrietableringar i norra Sverige de kommande decennierna. Den totala samhällstransformationen kommer sätta hård press på det svenska elsystemet, vilket kräver innovation, storskalig kompetensutveckling samt nya samarbeten och affärsmodeller. Under konferensen Energy ConFusion i Skellefteå samlades branschexperter från hela landet för att diskutera om vi tänker tillräckligt stort kring elektrifieringen.

Dynamisk talarlista och det fysiska mötet i fokus på Energy ConFusion 2022!

Den 1–2 juni är det dags för Energy ConFusion – en tvådagarskonferens i Skellefteå om elektrifieringens framtidsfrågor! På dagordningen hittas publikdrivna diskussioner om elektrifieringens omfattning och behovet av uppdaterade spelregler, och under konferensens andra dag bjuds deltagarna in till studiebesök på bl.a. Europas största batterifabrik. Vi har pratat med årets moderatorer – Power Circles Johanna Barr och Solcellskollens Erik Wallnér – för att få höra om deras förväntningar på konferensen.

Digital plattform för jobb i norra Sverige inom den gröna omställningen

Över 1 000 miljarder kronor investeras i norra Sverige för att möta klimatutmaningarna. Inom 5 år kommer företagen att behöva anställa mer än 25 000 personer i många olika yrken. Att detta lyckas är avgörande för att Sverige och Europa ska kunna uppnå sina klimatmål. MindDig är en digital plattform skapad för att locka världens bästa talanger till regionen för att förverkliga en fossilfri framtid. 

Liquid Wind ingår samarbete med Ørsted inom grönt elektrobränsle i storskaligt e-metanolprojekt i Sverige

Ørsted har ingått ett avtal med Liquid Wind AB om att förvärva en 45-procentig ägarandel i Liquid Wind AB:s elektro-metanolprojekt FlagshipONE. FlagshipONE är ett utvecklingsprojekt i sent skede och skulle kunna bli världens första storskaliga e-metanolprojekt. Liquid Wind AB planerar att etablera en rad anläggningar runt om i Sverige för att fasa ut fossila bränslen inom sjöfartssektorn, varav FlagshipONE blir den första.

Unik återvinning i Skellefteå – här får gummi och plast nytt liv

Utanför Lövånger, Skellefteå, växer en helt ny grön industri fram – på Ecorub tar man materialåtervinning till en helt ny nivå.
Här finns Europas enda tillverkning för återvunna gummi- och plastmaterial.
– Det här är återvinning på riktigt. Vi kan bearbeta spillmaterial så att det går tillverka nya produkter som är hållbara istället för att skicka det till förbränning, säger Isac Andersson, vd på Ecorub.

Svenska hållbara lösningar på export via Smart City Sweden

Avfallshantering i Colombia, energieffektivisering i Somaliland och mobilitetslösningar i Kina – det är några exempel på projekt som har startats upp med hjälp av Smart City Sweden. Plattformen, som har uppdraget att visa upp det bästa Sverige har att erbjuda inom smarta och hållbara städer, välkomnar besöksdelegationer från hela världen. Det arbetet har lett till att ett 20-tal studier och forskningsprojekt nu startat upp i fyra olika världsdelar.

Gränslösa samarbeten inom Kvarkenregionen – lättare än någonsin

Det finns konkret hjälp till de företagare som vill nätverka och göra affärer på andra sidan Kvarken. Faktum är att möjligheterna är större än någonsin tack vare projektet Future Cleantech Solutions som jobbat med att föra svenska och finska bolag samman.
– Det har aldrig varit lättare att samarbeta över gränserna, säger Triinu Varblane, landsprojektledare i Finland.
– Potentialen för företagare är stor, säger Peter Hedman, övergripande projektledare.

Välkommen till lansering av den första näringslivsguiden för Kvarkenregionen

Future Cleantech Solutions är ett Interreg Botnia Atlantica-projekt som jobbar med förändring, innovation och nätverk inom näringslivet i Kvarkenregionen. Under tre år har vi i projektet jobbat tillsammans med att föra samman lokala små och medelstora företag med aktuella stora investeringar och etableringar i Kvarkenregionen. Det har resulterat i en guide för att lyckas med gränsöverskridande samarbete.

Let's Talk Circular Business

Vid det digitala eventet Let's Talk Circular Business 21 oktober fick deltagare från hela Sverige och Finland och från andra länder i världen, möjlighet att ta del av och lära sig mer om fyra företags resor för att omvandla sin affärsmodell till en cirkulär affärsmodell. Experter inom cirkulär ekonomi delade också med sig av sin kunskap om metoder, plattformar, initiativ och visade case från både Sverige och Finland samt internationella exempel.

Framtidens odlingar är här

Allt började med ett patent från NASA som ledde till storskalig produktion av grönsaker i en sluten miljö utanför Sundsvall under 20 års tid. Nu har tekniken förfinats ytterligare till att bli framtidens odlingssystem av skogsplantor – helt digitalt styrd och automatiserad.
– Branschen jobbar mycket på att digitalisera och här kan vi säkerställa att starten av varje planta blir optimal. Världen har behov av att det planteras mer högkvalitativa träd ur ett hållbarhetsperspektiv, säger Johanna Johansson, vd för Plantvation.

Lighting by Ström vill skapa en upplyst industri

Möjligheten att installera moderna och energisnåla belysningar har förändrats med ny teknik. Nystartade Umeåbolaget Lighting by Ström vill förbättra kunskapen om belysning och rikta sökarljuset mot hur industrin kan förändras mot cirkulär ekonomi och hållbarhet.
– Här finns det mycket att vinna, både för de som äger en fastighet och människorna som rör sig i den. Vår mission är att visa på fördelarna som finns med att ta hjälp av en ljusdesigner, säger hemvändaren Anna Clara Sandgren.

Sara Kulturhus - hållbart byggande på hög nivå med ett AI-hjärta

Sara Kulturhus, en av världens högsta träbyggnader och norra Sveriges nya landmärke har äntligen öppnat. Mitt i centrala Skellefteå står nu en klimatpositiv byggnad där världsledande företag inom träbyggnad har kombinerat en stomme av KL-trä med fabriksproducerade volymer, och skapat ett 20 våningar och 80 meter högt hus i trä som kommer att bli en dynamisk mötesplats för kultur, nöje och konferenser i norra Sverige.

High Coast Innovation Park, ett internationellt samlingsnamn för Domsjöområdet

Det bygger mycket värde för oss företagare att ha ett namn att samlas kring och det är viktigt att ha ett internationellt namn när man verkar på en internationell arena som vi gör. Det är en stor fördel att ingå i någonting större.” Björn Vedin, VD Domsjö Fabriker och samordnande för områdets VD-grupp.

Industriområdet i Domsjö i Örnsköldsvik har nu fått ett nytt internationellt klingande namn, ett namn som presenterades under torsdagen för första gången för aktörer på området.

Intressanta förfrågningar i EEN:s matchmaking-databas

- EEN Match är både ett verktyg för de företag i regionen som tar hjälp av oss på EEN för att hitta nya affärspartners eller nya innovativa lösningar och ett verktyg för företagen att själva bevaka och besvara förfrågningar kring internationella samarbets- och affärsmöjligheter. Bakom varje förfrågning i databasen finns en regional EEN-rådgivare för att kvalitetssäkra både det som publiceras och filtrera de svar som tas emot, säger Peter Bäckström, internationell affärsutvecklare på Enterprise Europe Network.

Vi verkar för en mer jämställd Kvarkenregion

I Norden har vi kommit långt när det gäller jämställdhet och mycket arbete pågår för att jämställdhet ska vara en självklarhet och obestridlig grundläggande rättighet. Men för att stärka den regionala attraktionskraften med attraktiva, moderna och hållbara företag och arbetsplatser behöver vi proaktivt ta jämställdhetsarbetet till nästa nivå inom näringslivet. Därför vill vi gå i bräschen för en mer jämställd Kvarkenregion.

Nytt EU-samarbete ska påskynda uppskalning och kommersialisering av biobaserade produkter

En viktig del i att nå de globala hållbarhetsmålen är utveckling och kommersialisering av nya biobaserade produkter och lösningar. Nu lanseras ett nytt europeiskt samarbete där 27 olika organisationer från nio europeiska länder ingår, däribland Sverige som representeras av RISE Processum och More Research  RISE AB. Projektet, som kallas INN-PRESSME, kommer att fungera som ett ekosystem som involverar utveckling av återvinningsbara och/eller biologiskt nedbrytbara förpackningar, energi- och fordonslösningar och andra konsumtionsvaror. Koordinator för projektet är VTT Technical Research Centre of Finland.

Ny handlingsplan för omställning till cirkulär ekonomi skapar möjligheter för innovativa företag

Regeringen beslutade sommaren 2020 om en strategi för cirkulär ekonomi där de slog fast den övergripande visionen för en effektiv resursanvändning i giftfria cirkulära flöden. Åtgärder och insatser är nödvändiga för att genomföra visionen och nå de satta miljö- och klimatmålen. Regeringen presenterade i januari 2021 därför sin handlingsplan för omställningen till cirkulär ekonomi. I den presenteras aktuella styrmedel och åtgärder som regeringen har beslutat eller har för avsikt att besluta.

Nordic Eco Solutions på väg att revolutionera fordonsindustrin

Omställningen till elbilar är dominerande i fordonsindustrin och bland investerare. Men innovationer kring vätgas vinner mark – och det fort. Skellefteåföretaget Nordic Eco Solutions sitter på spjutspetsteknik och letar industrimark till den första fabriken.

– Det låter kaxigt men när väl fordonen levereras så har vi sett till att bränslet och infrastrukturen står klar. Som vi ser det är elbilar framställda för att köra på vätgas, säger Christian Hagelberg, VD på Nordic Eco Solutions.

Norra Sverige utvecklar samarbetet med fem strategiska innovationsprogram

Samverkan stod högt på agendan när North Sweden Cleantech bjöd in representanter för de strategiska innovationsprogrammen och aktörer från regionen till en digital träff. De fem innovationsprogrammen – Viable Cities, IoT Sverige, Drive Sweden, Bioinnovation och RE:Source -som deltog fick lyssna på planerna för den cirkulära ekonomin i Umeå kommun, satsningen på Framtidens hållbara industrimiljöer och Northvolts etablering och de möjligheter och utmaningar Skellefteå står inför.

C-Greens revolutionerande lösning - en vinst för ekonomin och miljön

C-Greens innovativa lösning OxyPower HTC som omvandlar stora mängder blöta restprodukter till ett energirikt material, har gjort företaget på bara fem år har gått från idé till den första industriella anläggningen hos Stora Enso i Finland.

- Potentialen är enorm, bara i Sverige finns det utrymme för över 50 anläggningar och i Europa över 2 000 anläggninar, säger Peter Axegård, teknikchef (CTO) på C-Green.

Coeos hybridlösning har gjort succé i coronatider

Affärsidén föddes ur klimatångest, en stor erfarenhet av distansmöten och över 20 års digital utveckling. 2019 bildade Anders Gunnarsson bolaget Coeo - en hybridlösning som väver ihop fysiska med digitala möten. Sedan slog coronapandemin till och nu är han den VD som tagit det ovanliga greppet att avlägsna sitt eget mobilnummer från hemsidan.

- Branschen är helt omkullkastad, vi har inte kunnat ta hand om alla som ringer, säger Anders

Umeåbolaget tar sig an världens svåraste föroreningar

Umeåbolaget SpinChem har nio av de tio största läkemedelsbolagen i världen som kunder. Dessutom är man på väg att lösa problemet med radioaktivt vatten från kärnkraftverk och liknande verksamheter. Det är minst sagt spännande tider för SpinChem som behöver anställa för att kunna hantera den fortsatta utvecklingen.
- Vår målsättning är att skapa nytta för kunderna, hitta renare processer och förbättra världen, säger Emil Byström som är VD.

Xore från Skellefteå bryter ny mark utomlands

Att kontinuerligt analysera malm- och vattenblandningen, slurryn, i ett anrikningsverk är viktigt för processtyrningen – från Skellefteå kommer teknik som ligger i framkant i världen. Företaget Xore har snart funnits i tio år och börjar bli accepterad i en delvis konservativ gruvbransch som upptäcker nya möjligheter med deras teknik.

– Under första halvåret, mitt under brinnande coronapandemi, så strömmade det in fler offertförfrågningar än vi någonsin haft, säger Mikael Normark, vd.

Innovationsprogram för förnybar energi i Skellefteå

När det kommer till tillväxt och utveckling inom området förnybar energi riktas världens blickar mot Skellefteåregionen. Här investeras tiotals miljarder kronor – när resten av världen befarar recession så är det expansion det pratas om här.

– Jag är helt övertygad om att vi kan bli modellen i världen som visar hur man gör för att möta klimatutmaningarna med ett förnybart samhälle och innovativ tillväxt, säger Joachim Nordin, vd och koncernchef på Skellefteå Kraft.

Framåtsträvande och vägledande samtal i kris

Många inom näringslivet känner, och har känt under hela våren, en stress och oro till följd av pågående situation som världen befinner sig i just nu. För att bemöta detta har Future Cleantech Solutions skapat en webbinarieserie med fyra olika teman. Jon Moraeus, internationell affärsutvecklare och mental coach vid Örnsköldsviks kommun, haft djupgående samtal med personer som kunnat ge en inblick och verktyg i hur vi kan hantera den här situationen.

Ny internationell mötesplats i Skellefteå

Grön teknik och ren energi är avgörande faktorer för världens förmåga att hantera klimatförändringar. Sverige ligger i framkant inom dessa områden tack vare en högutbildad befolkning, högprofilerade universitet och hög kompetens inom innovation och materialåtervinning. På senare år har blickarna riktats mot norra delen av landet som med sina platsbundna tillgångar blivit något av en tillväxtplats för just dessa områden. I juni stärks den positionen ytterligare då den internationella konferensen Energy ConFusion anordnas i Skellefteå.

​Först i världen med regional statistik för bioekonomi

EU’s medlemsstater uppmuntras till att ta fram bioekonomiska strategier även på regional nivå. Nätverket Bioekonomi – regioner i samverkan har gått steget längre och tagit fram ett verktyg som syftar till att hjälpa Sveriges regioner att på allvar arbeta med den bioekonomiska omställningen. Materialet har tagits fram i samarbete med SCB och behandlar statistik för utvecklingen av bioekonomi i hela landet, från 2008 till 2016.

Svensk flishugg på väg till Kanada

Örnsköldsviksföretaget Multi Channel Swedens innovativa flishugg är på väg ut på den internationella marknaden. Nicklas Boström som är VD på företaget åkte tillsammans med flera andra företag kopplade till Bizmaker Forest Accelerator program över till Kanada i höst. De deltog på Scandinavian Startup Week som är ett återkommande initiativ som tar nya tillväxtföretag ut på internationella marknader.  Målet för Multi Channel Sweden är att alla existerande skivhuggar i branschen på sikt ska bytas ut mot Multi Channel Sweden trumhugg, Flexchipper. Ett led i det arbetet är en informationsturné i Kanada under 2018.

Innovationsbolag med rötter i Örnsköldsvik beviljas 22,7 miljoner SEK från Energimyndigheten

C-Green Tehcnology AB har sedan tidigare en HCT pilot tillsammans med Processum i Örnsköldsvik för energisnål omvandling av slam till biobränsle. Energimyndigheten har nu beviljat stöd för byggandet av en fullskalig anläggning tillsammans med Stora Enso i Finland. -Anläggningen byggs i Örnsköldsvik och väntas tas i drift under 2019. Om det slår väl ut är förutsättningarna för storskalig tillverkning och export mycket goda berättar C-Greens VD Erik Odén för North Sweden Cleantech.

Avfallstrappans upphovsman: Världen behöver uppdaterad trappa

Avfallstrappan är fortfarande viktig – men den behöver förnyas för att fungera i en cirkulär ekonomi, inte minst när det gäller energiutvinning och deponering av avfall. Det anser holländaren Ad Lansink, mannen bakom modellen som i decennier har styrt hur avfall hanteras i hela västvärlden. Nu besöker han Sverige på miljöföretaget Ragn-Sells inbjudan och samtalar med beslutsfattare om hur en cirkulär version av trappan kan se ut.

Umeå-företaget Seaflex ställer ut på All-Energy i Skottland

All-Energy är den största mässan i Storbritannien för förnybar energi och går av stapeln varje år i Glasgow, Skottland. North Sweden Cleantech kommer, tillsammans med projektet Cleantech Kvarken och EnergyVaasa, att finnas på plats och lyfta fram regionens bolag inom grön teknik, ren energi och hållbara lösningar. Flera aktörer ställer ut tillsammans med North Sweden Cleantech, bland annat de finska bolagen VEO och Jukolux samt Seaflex AB från Umeå.

”Vi kommer bli nästa Norge” – framtidsspaningar under Bioekonomiriksdagen

Den svenska skogen har fördubblats på mindre än 100 år, och Sverige är världsledande inom hållbart skogsbruk. Under Bioekonomiriksdagen diskuterades hur de skogliga resurserna bör nyttjas på bästa sätt. I norra Sverige finns kompetens och råvara, vilket Sven-Erik Bucht, landsbygdsminister, lyfte genom att belysa goda exempel som trähusbyggande i Skellefteå och bioraffinaderiet i Örnsköldsvik. 

Energieffektiv belysning utvecklas i Örnsköldsvik

Belysning hemma och ute i samhället är något vi tar för givet utan att tänka så mycket på det. Men faktum är att belysning står för 11 procent av världens totala energiförbrukning. Belysningsföretaget Prismalence i Örnsköldsvik är ett av de företag som jobbar för att minska energiförbrukningen genom att utveckla och sälja energieffektiva armaturer för hårda förhållanden inom hamn- och industrisektorn i hela världen.

Svensk metod för ekologiskt gummi redo för världsmarknaden

I Europa skrotas varje år 300 miljoner bildäck. Det är med andra ord enorma mängder gummi som läggs på hög och belastar miljön. Men det västerbottniska företaget Ecorub har tagit fram en egen metod för att återvinna däcken och har dessutom ingått ett avtal med investmentbolaget Braknor Fund somgår in med 3 miljoner euro i bolaget. Nu planerar Ecorub för både ett laboratorium och en tillverkningsanläggning i Sverige.

Nytt arbetssätt ska bidra till fler affärer i Kvarkenregionen

Ett team med affärsutvecklare i Skellefteå, Umeå, Vasa och Örnsköldsvik, genom projektet Cleantech Kvarken, ska pröva ett helt nytt arbetssätt som stödjer affärskontakter inom energi- och miljö i Kvarkenregionen. Affärsutvecklare från svenska sidan kommer att finnas på plats i Vasa och möta finska företag under ett par dagar varje månad och vice versa. Tanken är att starta upp arbetet redan i oktober i år.

​Explizit Environment gör avgiftning till en lönsam affär

Kemikaliekonsulterna på Skellefteåbaserade Explizit Environment ser tillbaka på ett framgångsrikt år. Med nya internationella kunder som SSAB i Finland och med tunga uppdragsgivare som Stockholms stad, där över 50 000 medarbetare ska utbildas inom kemikaliehantering, tar sig bolaget ständigt närmare målet: Att göra världen giftfri.

– Kompetensen för att rädda världen finns här i regionen, säger Pär Dunder, vd för Explizit Environment.

Skogsråvaran genererar stora affärer i Örnsköldsvik

Tillämpningen av skogsråvaran är bred i Norra Sverige och genererar många klimatsmarta produkter. Vid Domsjö fabriker i Örnsköldsvik tillverkas vedbaserade produkter som specialcellulosa, lignin och bioetanol som går till vidareförädling, bland annat till textil, korvskinn, dispergeringsmedel i betong, kemikalier, biobränsle etc. De flesta produkterna från Domsjö Fabriker går på export och genererar stora affärer. Det finns dock ett behov av nytänkande, nya innovationer och förbättrade metoder.

Representanter från Umeås näringsliv med flera åker till Danmark för en djupdykning i cirkulär ekonomi

På söndag åker ett flertal representanter från Umeås näringsliv till Köpenhamn och Kalundborg på en studieresa i cirkulär ekonomi. Schemat är späckat av studiebesök, föreläsningar och workshops. Affärsutvecklare från Cleaner Growth och Cleantech Kvarken kommer delta under resan liksom regeringens utredare för cirkulär ekonomi Ola Alterå och Umeås kommunalråd Margareta Rönngren med flera. Resan anordnas av ESAM AB, i samband med en förstudie för Umeå kommuns Näringslivsservice och Arrangörsgruppen för Umeågalan.

Ultras gröna resa ger ett energismartare Umeå

Måndag 13 juni, nystartar Ultra busstrafiken inför sommaren. Resenärerna möts av en ny trafikoperatör, ny tidtabell och nya bussar i Umeå-inspirerad kostym. De nya bussarna är ett viktigt steg på Ultras gröna resa för en bra stadsmiljö och ett hållbart resande.
– Vi påbörjar den bästa sommartidtabellen någonsin, samma dag som en stor del av fordonen byts ut, kan det vara bättre? säger en nöjd Harriet Söder, vd, Länstrafiken i Västerbotten.

BioCools VD bjöds in till United Nations Office for Project Services

Tidigare i veckan var Maria Forssell, BioCools VD, inbjuden att hålla en presentation för FN-organet United Nations Office for Project Services (UNOPS) i Stockholm. BioCool SafeWater, som utvecklats av BioCool är en tablett som eliminerar skadliga mikroorganismer, såsom bakterier, virus och parasiter från dricksvatten. Mikroorganismerna dödas på ett säkert och miljövänligt sätt genom att härma kroppens sätt att försvara sig.

Top

Intresseanmälan

Fyll i nedanstående formulär för att anmäla intresse.   • 1. Jag är intresserad av:

  • Kontaktuppgifter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev godkänner du att vi lagrar dina kontaktuppgifter för ovan syfte till dess att du säger upp prenumerationen.
Läs mer om vår integritetspolicy här.