Nyheter

Smartare återvinningslösning med Caicla

Idag är det självklart att återvinna. Företag lyfter fram sin gröna profil, anställda efterfrågar hållbarare rutiner och det finns även lagkrav på att känna till och hantera avfallet. Något som kan vara ett hinder för detta arbete är tidsbrist. Caicla tillhandahåller därför en återvinningslösning där företagen dels får data på hur mycket de slänger, dels får de hämtning innan sopkärlen är överfulla. En smartare återvinningslösning, helt enkelt.

Top

Boka ett besök

OBS:
Varmt välkommen på besök! Besökare står för alla kostnader i samband med besöket, inklusive flyg, boende, måltider, översättningar etc.

  • 1. Välj ett av dina huvudsakliga mål med besöket.

  • 3. Fokusområde/områden för besöket?

  • 9. Deltagarlista

    Deltagare #1

  • Kontaktuppgifter för arrangören för din räkning

Kontakt