Nyheter

Utlysning: Innovativa Impact Startups höst 2022

Vinnova vill stötta bolag som inte bara jobbar med hållbarhet på ett ansvarsfullt sätt utan där hela affärsidén är att bidra till att lösa en global samhällsutmaning. Är ni ett nystartat innovativt aktiebolag vars affärserbjudande syftar till att skapa mätbara positiva effekter på någon av de globala samhällsutmaningarna? Är er affärsmodell även skalbar, kan erbjudandet Innovativa Impact Startups vara något för er.

Så ska Sverige leda den gröna omställningen

Över 1000 miljarder ska investeras i gröna industrietableringar i norra Sverige de kommande decennierna. Den totala samhällstransformationen kommer sätta hård press på det svenska elsystemet, vilket kräver innovation, storskalig kompetensutveckling samt nya samarbeten och affärsmodeller. Under konferensen Energy ConFusion i Skellefteå samlades branschexperter från hela landet för att diskutera om vi tänker tillräckligt stort kring elektrifieringen.

Top

Boka ett besök

OBS:
Varmt välkommen på besök! Besökare står för alla kostnader i samband med besöket, inklusive flyg, boende, måltider, översättningar etc.

  • 1. Välj ett av dina huvudsakliga mål med besöket.

  • 3. Fokusområde/områden för besöket?

  • 9. Deltagarlista

    Deltagare #1

  • Kontaktuppgifter för arrangören för din räkning

Kontakt