Nyheter

Här kan du läsa om framsteg och aktuella händelser inom grön teknik, ren energi och hållbara lösningar. Vi publicerar reportage med inspirerande företagsporträtt, aktuell forskning och senaste innovationerna inom den gröna omställningen. 

Vi vill bidra till relevant omvärldsbevakning och bevakar händelser som är relevanta för branschen, både på global och regional nivå. Klicka här för att skicka nyhetstips till oss!

Svenska hållbara lösningar på export via Smart City Sweden

Avfallshantering i Colombia, energieffektivisering i Somaliland och mobilitetslösningar i Kina – det är några exempel på projekt som har startats upp med hjälp av Smart City Sweden. Plattformen, som har uppdraget att visa upp det bästa Sverige har att erbjuda inom smarta och hållbara städer, välkomnar besöksdelegationer från hela världen. Det arbetet har lett till att ett 20-tal studier och forskningsprojekt nu startat upp i fyra olika världsdelar.

Gränslösa samarbeten inom Kvarkenregionen – lättare än någonsin

Det finns konkret hjälp till de företagare som vill nätverka och göra affärer på andra sidan Kvarken. Faktum är att möjligheterna är större än någonsin tack vare projektet Future Cleantech Solutions som jobbat med att föra svenska och finska bolag samman.
– Det har aldrig varit lättare att samarbeta över gränserna, säger Triinu Varblane, landsprojektledare i Finland.
– Potentialen för företagare är stor, säger Peter Hedman, övergripande projektledare.

Välkommen till lansering av den första näringslivsguiden för Kvarkenregionen

Future Cleantech Solutions är ett Interreg Botnia Atlantica-projekt som jobbar med förändring, innovation och nätverk inom näringslivet i Kvarkenregionen. Under tre år har vi i projektet jobbat tillsammans med att föra samman lokala små och medelstora företag med aktuella stora investeringar och etableringar i Kvarkenregionen. Det har resulterat i en guide för att lyckas med gränsöverskridande samarbete.

Let's Talk Circular Business

Vid det digitala eventet Let's Talk Circular Business 21 oktober fick deltagare från hela Sverige och Finland och från andra länder i världen, möjlighet att ta del av och lära sig mer om fyra företags resor för att omvandla sin affärsmodell till en cirkulär affärsmodell. Experter inom cirkulär ekonomi delade också med sig av sin kunskap om metoder, plattformar, initiativ och visade case från både Sverige och Finland samt internationella exempel.

Framtidens odlingar är här

Allt började med ett patent från NASA som ledde till storskalig produktion av grönsaker i en sluten miljö utanför Sundsvall under 20 års tid. Nu har tekniken förfinats ytterligare till att bli framtidens odlingssystem av skogsplantor – helt digitalt styrd och automatiserad.
– Branschen jobbar mycket på att digitalisera och här kan vi säkerställa att starten av varje planta blir optimal. Världen har behov av att det planteras mer högkvalitativa träd ur ett hållbarhetsperspektiv, säger Johanna Johansson, vd för Plantvation.

Lighting by Ström vill skapa en upplyst industri

Möjligheten att installera moderna och energisnåla belysningar har förändrats med ny teknik. Nystartade Umeåbolaget Lighting by Ström vill förbättra kunskapen om belysning och rikta sökarljuset mot hur industrin kan förändras mot cirkulär ekonomi och hållbarhet.
– Här finns det mycket att vinna, både för de som äger en fastighet och människorna som rör sig i den. Vår mission är att visa på fördelarna som finns med att ta hjälp av en ljusdesigner, säger hemvändaren Anna Clara Sandgren.

Sara Kulturhus - hållbart byggande på hög nivå med ett AI-hjärta

Sara Kulturhus, en av världens högsta träbyggnader och norra Sveriges nya landmärke har äntligen öppnat. Mitt i centrala Skellefteå står nu en klimatpositiv byggnad där världsledande företag inom träbyggnad har kombinerat en stomme av KL-trä med fabriksproducerade volymer, och skapat ett 20 våningar och 80 meter högt hus i trä som kommer att bli en dynamisk mötesplats för kultur, nöje och konferenser i norra Sverige.

High Coast Innovation Park, ett internationellt samlingsnamn för Domsjöområdet

Det bygger mycket värde för oss företagare att ha ett namn att samlas kring och det är viktigt att ha ett internationellt namn när man verkar på en internationell arena som vi gör. Det är en stor fördel att ingå i någonting större.” Björn Vedin, VD Domsjö Fabriker och samordnande för områdets VD-grupp.

Industriområdet i Domsjö i Örnsköldsvik har nu fått ett nytt internationellt klingande namn, ett namn som presenterades under torsdagen för första gången för aktörer på området.

Intressanta förfrågningar i EEN:s matchmaking-databas

- EEN Match är både ett verktyg för de företag i regionen som tar hjälp av oss på EEN för att hitta nya affärspartners eller nya innovativa lösningar och ett verktyg för företagen att själva bevaka och besvara förfrågningar kring internationella samarbets- och affärsmöjligheter. Bakom varje förfrågning i databasen finns en regional EEN-rådgivare för att kvalitetssäkra både det som publiceras och filtrera de svar som tas emot, säger Peter Bäckström, internationell affärsutvecklare på Enterprise Europe Network.

Vi verkar för en mer jämställd Kvarkenregion

I Norden har vi kommit långt när det gäller jämställdhet och mycket arbete pågår för att jämställdhet ska vara en självklarhet och obestridlig grundläggande rättighet. Men för att stärka den regionala attraktionskraften med attraktiva, moderna och hållbara företag och arbetsplatser behöver vi proaktivt ta jämställdhetsarbetet till nästa nivå inom näringslivet. Därför vill vi gå i bräschen för en mer jämställd Kvarkenregion.

Nytt EU-samarbete ska påskynda uppskalning och kommersialisering av biobaserade produkter

En viktig del i att nå de globala hållbarhetsmålen är utveckling och kommersialisering av nya biobaserade produkter och lösningar. Nu lanseras ett nytt europeiskt samarbete där 27 olika organisationer från nio europeiska länder ingår, däribland Sverige som representeras av RISE Processum och More Research  RISE AB. Projektet, som kallas INN-PRESSME, kommer att fungera som ett ekosystem som involverar utveckling av återvinningsbara och/eller biologiskt nedbrytbara förpackningar, energi- och fordonslösningar och andra konsumtionsvaror. Koordinator för projektet är VTT Technical Research Centre of Finland.

Ny handlingsplan för omställning till cirkulär ekonomi skapar möjligheter för innovativa företag

Regeringen beslutade sommaren 2020 om en strategi för cirkulär ekonomi där de slog fast den övergripande visionen för en effektiv resursanvändning i giftfria cirkulära flöden. Åtgärder och insatser är nödvändiga för att genomföra visionen och nå de satta miljö- och klimatmålen. Regeringen presenterade i januari 2021 därför sin handlingsplan för omställningen till cirkulär ekonomi. I den presenteras aktuella styrmedel och åtgärder som regeringen har beslutat eller har för avsikt att besluta.

Top

Intresseanmälan

Fyll i nedanstående formulär för att anmäla intresse.   • 1. Jag är intresserad av:

  • Kontaktuppgifter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev godkänner du att vi lagrar dina kontaktuppgifter för ovan syfte till dess att du säger upp prenumerationen.
Läs mer om vår integritetspolicy här.